SZKODY RZECZOWE

  • naprawa szkód w pojazdach mechanicznych
  • roszczenia o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego
  • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli