SZKODY OSOBOWE

  • błędy medyczne
  • wypadki komunikacyjne
  • roszczenia względem zarządców dróg
  • naruszenie dóbr osobistych