SPORY Z SIECIAMI HANDLOWYMI

  • nieuczciwe praktyki rynkowe
  • opłaty półkowe
  • opłaty marketingowe i rabaty potransakcyjne
  • terminy w transakcjach handlowych