RODO

  • audyt ochrony danych osobowych
  • opracowywanie regulaminów i procedur
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach dot. ochrony danych osobowych