ODPADY

  • doradztwo w zakresie wymogów prawa ochrony środowiska
  • wsparcie przy uzyskaniu zezwoleń i decyzji administracyjnych