NIERUCHOMOŚCI

  • audyt nieruchomości i obsługa obrotu nieruchomościami
  • doradztwo w procesie inwestycyjno-budowlanym
  • kontrakty budowlane
  • umowy deweloperskie
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych (decyzja środowiskowa, podział nieruchomości, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót)
  • obsługa roszczeń podwykonawców z kontraktów budowlanych
  • odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości
  • spory sąsiedzkie
  • szkody na cudzej nieruchomości wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi
  • służebności przesyłu, służebności drogi koniecznej