DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  • dobór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • zakładanie i przekształcanie spółek
  • obsługa spraw korporacyjnych
  • bieżąca obsługa przedsiębiorstw
  • due diligence
  • spory korporacyjne
  • spory przeciwko członkom organów spółek lub wspólnikom
  • doradztwo związane z likwidacją spółek
  • doradztwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych