W dniu 27 kwietnia 2020 r. program subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej. O subwencje będą mogły się starać mikro, małe i średnie firmy, czyli takie, które zatrudniają do 250 pracowników oraz mają przychody nie wyższe niż 50 mln euro i aktywa nie wyższe niż 43 mln euro.

Tarcza Finansowa skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika. Samozatrudnieni, czyli osoby prowadzący jednoosobową działalność bez pracowników, nie mogą z niej skorzystać.

Dla mikrofirm wysokość subwencji rozciąga się od 12 tys. złotych do 324 tys. i powiązana jest ona z jednej strony ze skalą spadku przychodów, a z drugiej z ilością pracowników w firmie. Poniżej prezentujemy zasady ustalania wysokości subwencji:

Jakie są warunki otrzymania subwencji dla mikrofirm?

  • Działalność gospodarcza zatrudnia co najmniej 1 pracownika (nie wliczając właściciela) i nie więcej niż 9 pracowników.
  • Roczny obrót nie przekracza 2 mln euro.
  • Spadek obrotów o co najmniej 25% w miesiącu przypadającym po 1 lutego 2020 roku, w stosunku do analogicznego miesiąca w roku 2019 lub w stosunku do miesiąca poprzedzającego w roku 2020. Wybór miesiąca należy do przedsiębiorcy.
  • Działalność gospodarcza była aktywna 31 grudnia 2019 r.
  • Niezaleganie z podatkami i składkami na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień otrzymania finansowania.
  • Zwolnienie z ZUS, postojowe, mikropożyczka 5.000 zł nie będą przeszkodą w otrzymaniu subwencji.

Jeśli nasze przychody spadną o co najmniej 25% i zatrudniamy tylko 1 pracownika, otrzymamy 12 tys. zł. W sytuacji, kiedy obroty spadną o co najmniej 50% i zatrudniamy 5 pracowników, otrzymamy 120 tys. zł.

Czy pożyczka może być umorzona?

Otrzymane wsparcie może podlegać umorzeniu, czyli bez konieczności zwrotu, ale do łącznej, maksymalnej wysokości 75%. Jakie warunki, trzeba spełnić, aby otrzymać umorzenie?

  • Pierwsze 25% można umorzyć poprzez kontynuowanie prowadzenia działalności przez 12 miesięcy od otrzymania subwencji
  • Kolejne 50% można umorzyć utrzymując średni poziom zatrudnienia w swojej firmie przez 12 miesięcy od otrzymania subwencji

Wynika z tego, że otrzymując subwencję w wysokości przykładowo 72 tys. złotych, będziemy mogli zatrzymać nie więcej niż 54 tys. złotych.


Przypominamy, że w przypadku problemów z wypełnieniem wniosków, Kancelaria służy pomocą. Zachęcamy do kontaktu.

Wniosek przez Internet

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem następujących banków: Alior Bank, Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze.

Terminy uruchomienia usługi w kolejnych bankach zostaną potwierdzone na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji będą mogli złożyć przedstawiciele firm, które są klientami danego banku. Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczona będzie wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu za pośrednictwem banku informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja 2020 r.


Przypominamy, że w przypadku problemów z wypełnieniem wniosków, Kancelaria służy pomocą. Zachęcamy do kontaktu.