Przedsiębiorco!

Jeżeli jeszcze nie złożyłeś wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacenia składek za okres od marca do maja 2020 r., albo jeszcze nie otrzymałeś decyzji z ZUS, to nie masz powodów do zmartwień.

Termin złożenia wniosku o zwolnienie za cały okres upływa dopiero w dniu 30 czerwca 2020 r.

Należy mieć na uwadze, że wniosek o zwolnienie nie zostanie uwzględniony, jeżeli płatnik dobrowolnie uiści składki!

Przypominamy, że szczegóły dotyczące zasad udzielania zwolnień opisaliśmy w tym artykule.