Uchwalony przez Sejm pakiet antykryzysowy przewiduje w ramach pomocy przedsiębiorcom m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek z ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie dotyczy:

  • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia,
  • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
  • duchownych.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy wykonywać działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacać składki na własne ubezpieczenia lub być płatnikiem składek przed tą datą i zgłosić do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r. albo być duchownym.

W sytuacji kiedy gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł.

Należy pamiętać aby złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Termin złożenia wniosku o zwolnienie upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) (plik docx 65kb)

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać: