W związku z planowanym uchwaleniem specustawy tzw. tarczy antykryzysowej, rząd zaprezentował m.in. szereg rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorców. Projekt w czwartek 26 marca 2020 r. ma trafić do Sejmu. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany:

 1. W pierwszej kolejności dla wszystkich przedsiębiorców odroczono do 1 lipca 2020 r. termin wdrożenia nowego pliku kontrolnego JPK_VAT.
 2. Planuje się wydłużenie terminu z 3 do 14 dni na zgłoszenie szefowi KAS płatności powyżej 15 tyś. zł na rachunek spoza białej listy.
 3. Do 1 czerwca 2020 r., zostanie wprowadzony termin zapłaty zaliczki na PIT za marzec i kwiecień dla pracodawców od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz płatników potrącających zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych.
 4. Dla części dłużników, którzy nie uregulują płatności wobec kontrahenta w terminie 90 dni wprowadzona zostanie zmiana dot. ulgi na tzw. złe długi. Przedsiębiorcy, którym w danym okresie rozliczeniowym przychody spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, będą zwolnieni z obowiązku zwiększenia swojego dochodu o niezapłaconą kwotę.
 5. Mali podatnicy, którzy w 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na PIT lub CIT będą mogli zrezygnować z tej formy ich regulowania za miesiące od marca do grudnia 2020 r. O rezygnacji wystarczy poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.
 6. Podatnicy PIT i CIT, którzy poniosą stratę z powodu koronawirusa, będą mogli wstecznie rozliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodów poniesionych w 2019 r. W tym celu trzeba będzie w 2021 r., gdy będzie już znana strata za 2020 r., złożyć korektę zeznania za 2019 r.
 7. Nie trzeba będzie płacić PIT, CIT ani ryczałtu ewidencjonowanego od otrzymanego w 2020 r. wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów przyznawanych na podstawie specustawy.
 8. Projekt pozwala bowiem radom gmin zwolnić z podatku określone grupy przedsiębiorców, które muszą płacić podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem biznesu, a u których pogorszyła się płynność finansowa w związku z koronawirusem.
 9. Dodatkowo gminy będą mogły wydawać zarządzenia przedłużające grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Projekt przewiduje możliwość wydłużenia rat za kwiecień, maj i czerwiec maksymalnie do 30 września br.
 10. Firmy mają być zwolnione w całości z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, jakie zaciągną do 31 sierpnia br. Obecnie stawka PCC wynosi 0,5 % od wartości pożyczki.
 11. Zniesiona zostanie opłata prolongacyjna z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zaległość podatkowej na raty. Rozwiązanie to będzie dotyczyło tych decyzji o udzieleniu pomocy, które zostaną wydane na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu.